e
Matični broj 20546425
PIB 106166664
Adresa Đure Đakovića 2 / III / 8
24000 Subotica
Tel 024 / 55 11 22